Şiddetle karşılaştığınızda yapmanız gerekenler
Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın, saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durun.

Şiddet Çalışma Grubu Programı

28 Mayıs 2011 Türk Tabibler Birliğinde Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Grubu toplantısı yapılacaktır.

Bolu İli, Gerede İlçe Devlet Hastanesi'nde başhemşire olarak görev yapan davacı; 11.03.2009 tarihinden itibaren hakkında 6 tane soruşturma yapıldığı ve bu soruşturmalar sonucu 4 tane disiplin cezası verildiği ...

Değerli THD Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

2009 yılında TTB Merkez Konseyi’nin çalışma ortamında hekime ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin tüm boyutları ile tanınması ve önlenmesi amacıyla izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek üzere düzenlediği çalıştaya Türk Hemşireler Derneği de davet edilmiştir. THD temsilcimizin de katıldığı bu çalıştay sonucunda Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” kurulmuştur.

Kasım 2010’da yapılan değerlendirme toplantısında TTB Şiddete Sıfır Tolerans Grubu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmiş ve hazırlanan broşür, afiş, katılanlara sunulmuştur. Ayrıca bu toplantıda, şiddet çalışma grubunun içinde tüm sağlık çalışanlarından da temsilci bulundurulmasına karar verilmiştir.

THD’nin de yer aldığı bu yeni çalışma grubu 08 Ocak 2011 de TTB Merkez Konsey’inde  (Ankara) toplanmıştır. Bu toplantıya katılan THD temsilcimizle THD Yönetim Kurulunun yaptığı görüşme sonrasında THD’nin de meslektaşlarımıza yönelik şiddetin izlenmesi, nedenlerinin açıklığa kavuşturulması ve önlenmesi amacıyla bir çalışma yapması ve bu amaçla bir çalışma grubu oluşturması kararına varılmıştır. 22 Ocak 2011 tarihinde kurulan  THD Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Komisyonu :

  1. Aytolan Yıldırım (Üye)
  2. Besti Üstün (Üye)
  3. Hatice Uçak
  4. Şenay Ünsal Atan (Üye)
  5. Leyla Baysan Arabacı (Üye)
  6. Yard. Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz (Üye)
  7. Özen Kulakaç (Üye) oluşmaktadır.

Komisyon, öncelikle THD şiddet çalışma grubu yönergesini, şiddet başvuru formunu, şiddete uğranıldığında yapılacaklar ve THD web sayfası içinde şiddet web sayfası oluşturmuştur.  THD Alo “Şiddet Hattı: 0533 620 49 86” kurulmuştur. Bu telefona şiddete maruz kalan meslektaşlarımız gündüz saat 09:00 - 17:30 saatleri arasında ulaşabileceklerdir. Gelen şikayet THD sekreteri tarafından kayda geçirilecek ve komisyona iletilecektir. Saat 17:30-09:00 arasında ise bu hat birer ay ara ile komisyon üyelerinin özel GSM ‘lerine yönlendirilecektir. Tüm THD Şubelerimizin üyelerini bu konuda bilgilendirmeleri ve sayfanın aktif kullanımını sağlamaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.  Sevgi ve saygılarımızla.

THD Genel Merkez

05.05.2011